Home

Projekt

Hovedstadsområdets nye supervandværk indvies

Tirsdag d. 10. marts 2015 bliver HOFORs første nye regionale vandværk i 60 år indviet i Marbjerg ved Roskilde. Vandværket er udstyret med den nyeste teknologi og vil danne forbillede for fremtidens vandværker. Gottlieb Paludan Architects har været ansvarlige for den arkitektoniske udformning.

Projekt

GPA vinder fireårig rammeaftale med DSB

Samtidig udpeges GPA som foretrukken leverandør på opgaver op til en kvart mio.
DSB har netop afsluttet udbuddet af en fire-årig rammeaftale for arkitektrådgivning og tilbudsevalueringen har resulteret i, at Gottlieb Paludan Architects tildeles en af tre rammeaftaler. Gottlieb Paludan Architects (GPA) er samtidig valgt som foretrukken leverandør på opgaver op til kr. 250.000,- som bliver tildelt direkte. For opgaver over kr. 250.000 inviteres GPA til at deltage i miniudbud sammen med rammeaftalens to andre rådgivere.

Projekt

Nyt design: Ladcykelparkering i København

Gottlieb Paludan Architects står bag designet af en ny løsning til parkering af ladcykler i Københavns gader, pladser og fortove. Cykelparkeringsstativet - eller parkeringskilen - er udviklet for VEKSØ, i samarbejde med Københavns Kommune.