Home

Projekt

Gottlieb Paludan Architects shortlisted i Bergen

Bergen kommune har udvalgt fem teams til at udarbejde forslag til ny udformning af de mest centrale og historiske byrum i Bergen. Det overordnede mål med konkurrencen er at få udarbejdet forslag til, hvordan man bedst muligt integrerer en kommende ny letbanelinje i det historiske bymiljø omkring havnen i Bergen. Gottlieb Paludan Architects står i spidsen for et af de udvalgte teams.

”Bergen kommunes ambisjon for området er at det skal styrkes som et lokalt, regionalt og internasjonalt møtested med tydelig historisk dybde. Det skal være et levende og bærekraftig bymiljø for både innbyggere og besøkende gjennom hele året. Konkurransens oppgave er derfor å utforme byrommene slik at kulturminner, bybane, torg, og havn er integrert i byen på en helhetlig måte” fortæller Anna Elisa Tryti fra Byråd for byutvikling, Bergen Kommune.

Gottlieb Paludan Architects er på team med Tegn_3, Austigard Arkitektur, Arkitektskap, ÅF Lighting og ÅF Infrastructure.

Projekt

Byudvikling og smart mobilitet i Grålum

Gottlieb Paludan Architects og norske Tegn_3 skal bistå Sarpsborg Kommune med at udvikle erhvervsområdet i Grålum i en bæredygtig retning. Opgaven omfatter et mulighedsstudie, der skal afdække scenarier for udbygning, arealudnyttelse og gadestruktur med en efterfølgende reguleringsplan. Projektet skriver sig ind i kommunens overordnede strategi om at mindske pendlertrafik i bil og fremme levende lokalsamfund bl.a. gennem smarte mobilitetsløsninger.

Projekt

Julenyheder

Læs om de senest vundne konkurrencer og præmieringer i Norge og Storbritannien, der har fyldt vores sidste uger af 2018.