Home

Vi tænker helheden først – kontekst og funktion går forud for form
Typer
Projekt

GPA skal udvikle nyt centrum i Bording

26.05.2014

Gottlieb Paludan Architects er netop blevet udpeget til at udvikle et nyt bycentrum i Bording, der ligger mellem Herning og Silkeborg. Projektet skal styrke det fælles liv, foreningerne og det spontane møde mellem mennesker. Vinderforslaget anviser en poetisk, pragmatisk og realiserbar vej til at samle byrummet og skabe et nyt og revitaliseret centrum.

Projekt

Togfondens fase 1: Ny bane over Vestfyn er vedtaget

20.09.2017

Et Folketingsflertal har besluttet at finansiere togfondens første fase, som blandt andet omfatter etableringen af en 35 km lang højhastighedsbane over Vestfyn. Som del af VVM-undersøgelsen har GPA varetaget den landskabelige vurdering af linjeføringer og konceptdesign for landskabelig indpasning af banen.