Home

Vi tænker helheden først – kontekst og funktion går forud for form
Typer
Viden

Design til cykelbyer

22.06.2015

Der skal mange forskellige typer af løsninger til at skabe en god cykelby. I en kort video har vi kigget på nogle af de små, dedikerede designtilltag, der er med til at gøre København attraktiv for cyklister. Se med her.

Viden

Rum for regn - arkitektur & klimatilpasning

07.08.2013

Hvordan kan regnvandshåndtering bidrage til rekreative formål og øget livskvalitet i vore byer? Dette spørgsmål undersøger et nyt erhvervsPhD-projekt gennem at fokusere på de rumlige og rekreative potentialer, der knytter sig til den nødvendige klimatilpasning af byområder. ErhvervsPhD-projektet RUM FOR REGN gennemføres af arkitekt MAA, Anna Aslaug Lund og er et samarbejde mellem Gottlieb Paludan Architects's Landskabsafdeling, Rambølls afdeling for Klimatilpasning og spildevandsplanlægning samt Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – SCIENCE. Projektet er desuden støttet af Realdania. Læs mere her.

Viden

Københavnsk cyklisme i Skotlands parlament

04.12.2012

Arkitekt og partner Søren Arildskov Rasmussen taler idag ved et arrangement i det skotske parlament. Søren er inviteret af den tværpolitiske gruppe Nordic Horizons, som søger inspiration i de nordiske lande til udviklingen af et skotsk velfærdssamfund. På vegne af Gottlieb Paludan Architects og Cycling Embassy Denmark vil Søren præsentere den ny Nørreport Station i København og drøfte danske og københavnske cykelløsninger i bred forstand med de skotske parlamentsmedlemmer og øvrige deltagere.