Home

Vi tænker helheden først – kontekst og funktion går forud for form
Typer
Viden

Et usentimentalt teglmurværk

04.09.2017

Den tynde skalmur har sejret og i dag savner vi den konstruktive logik, der var med til at give fortidens murværk dets rige udtryk. Kan skalmurens spilleregler give nutidens murværk en rigdom, der kan matche fortidens? For Gottlieb Paludan Architects har dette længe været en central, faglig udfordring.

Viden

Rum for regn - arkitektur & klimatilpasning

07.08.2013

Hvordan kan regnvandshåndtering bidrage til rekreative formål og øget livskvalitet i vore byer? Dette spørgsmål undersøger et nyt erhvervsPhD-projekt gennem at fokusere på de rumlige og rekreative potentialer, der knytter sig til den nødvendige klimatilpasning af byområder. ErhvervsPhD-projektet RUM FOR REGN gennemføres af arkitekt MAA, Anna Aslaug Lund og er et samarbejde mellem Gottlieb Paludan Architects's Landskabsafdeling, Rambølls afdeling for Klimatilpasning og spildevandsplanlægning samt Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – SCIENCE. Projektet er desuden støttet af Realdania. Læs mere her.

Viden

Københavnsk cyklisme i Skotlands parlament

04.12.2012

Arkitekt og partner Søren Arildskov Rasmussen taler idag ved et arrangement i det skotske parlament. Søren er inviteret af den tværpolitiske gruppe Nordic Horizons, som søger inspiration i de nordiske lande til udviklingen af et skotsk velfærdssamfund. På vegne af Gottlieb Paludan Architects og Cycling Embassy Denmark vil Søren præsentere den ny Nørreport Station i København og drøfte danske og københavnske cykelløsninger i bred forstand med de skotske parlamentsmedlemmer og øvrige deltagere.