Home


Sara Wille - Jørgensen

Udvalgte projekter

Mobilitet & Transport

Carlsberg Station

Bygherre: Carlsberg Ejendomme, Trafikstyrelsen, Banedanmark

År: 2016

Størrelse: 3000 m2

Sted: København

Landskab & Planlægning

Klimabyen Middelfart

Bygherre: Middelfart Kommune, Middelfart spildevand og Realdania

År: 2015

Størrelse: 400000 m2

Sted: I kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart

Landskab & Planlægning

Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Bygherre: Gladsaxe og Herlev Kommuner, Nordvand, HOFOR

År: 2017

Sted: Gladsaxe og Herlev

Mobilitet & Transport

Sikker skolevej i Kgs. Enghave

Bygherre: Københavns Kommune

År: 2017

Størrelse: 3500 m2

Sted: København

Landskab & Planlægning

Aalborg Midtby

Bygherre: Aalborg Kommune

År: 2016

Størrelse: 1750 m2

Sted: Aalborg