Home


Udbud

Arkitektkonkurrence om det historiske Skamlingsbanken

05.05.2016

Kolding Kommune udskriver arkitektkonkurrence om en nyfortolkning af Skamlingsbankens historie som nationalt samlingssted. GPA og Ingeniør'ne er konkurrencerådgivere på opgaven.

Opgaven omhandler et nyt besøgscenter på Skamlingsbanken, beliggende sydøst for Kolding. Stedet har i generationer været danskernes samlingssted, når store forandringer har ramt landet. Herfra er udgået budskaber om retten til at tale dansk, højskolebevægelsens ideer, kampen for kvinders valgret, kampen mod nazismen og for frihed. Stedet handler om at tage stilling og kæmpe for sin sag. 

Projektet omhandler en ny udstillingsbygning på ca. 500 m2 med tilhørende parkering - løst i en sammenhængende landskabsplan. Arkitektur, udstilling og landskab skal sammen understøtte formidlingen. Dele af Højskamlingen er fredet, så landskab, udsigter og offentlighedens adgang til området er sikret for eftertiden. I dag præsenterer Skamlingsbanken ikke sit fulde potentiale som kulturhistorisk og landskabeligt samlingssted og formidlingen af stedets væsentlige historie skal nu sættes ind i en større sammenhæng der, i øjenhøjde med besøgende, perspektiverer fortid, nutid og fremtid.

Konkurrencen udskrives af Kolding Kommune, i tæt samarbejde med Skamlingsbankeselskabet og Fonden til opretholdelse af Klokkestablen på Skamling.

Konkurrencen henvender sig primært til landskabsarkitekt-, arkitekt-og ingeniørvirksomheder samt udstillingsarkitekter.  Hvert prækvalificeret team modtager et vederlag på DKK 100.000 for rettidig aflevering af et konditionsmæssigt forslag, Ansøgningsfrist for prækvalifikation er 6. juni 2016 og konkurrencen forventes gennemført inden for tidsrummet ultimo juni-ultimo september 2016.

Konkurrencen er en del af et større udviklingsprojekt, der støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.