Home


1 /
Projekt

Åbning af Nyt Centrum i Bording  

05.10.2016

Byudviklingsprojektet, der skal skabe nye sammenhænge, mødesteder og attraktive byrum i den jyske stationsby Bording, står nu færdigt og blev indviet mandag den 3. oktober 2016.

Bording er en mindre stationsby mellem Herning og Silkeborg, som i de seneste år har oplevet et faldende indbyggertal. Formålet med projektet har været at skabe og udbrede en ny identitet for Bording og dermed påvirke byen i retning af en attraktiv pendler by med et stærkt fællesskab. Ved at skabe flere kvaliteter i byrummet samt gøre plads til ophold og tilfældige møder, styrkes det fælles liv, og foreningerne i området får rum til at udfolde sig, hvilket er med til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i byen.

Fornyelsen er sket ved konkrete indgreb i byen, hvor der er skabt flere uderum for borgerne. Byrummene skal fremme det spontane møde og danne platform for aktiviteter. Blandt andet er Himmelpladsen blevet et tydeligt defineret centrum med plads til ophold, skaterbaner og legeplads. På byens centrale plads, er der etableret et stort cirkulært regnvandsbassin. Bassinet danner, med sin placering og udformning, et naturligt, nyt mødested I byen.

Herudover er et centralt greb i projektet en landskabelig invasion, hvor man har plantet 2.335 nye træer i byen – ligeså mange som Bordings indbyggerantal. Infrastrukturen er blevet bearbejdet således at den fremmer cykling som transportform i og omkring byen, hvor det samlede stisystem er styrket og man har opnået et sammenhængende netværk af cykel- og gangforbindelser.

Byens nye centrum er udformet i samarbejde med borgerne. Håbet er, at Bording kan blive et demonstrationsprojekt for, hvordan man kan lave ny byudvikling for beskedne midler i mindre stationsbyer.

Gottlieb Paludan Architects har været totalrådgivere for Ikast-Brande Kommune og Realdania, og har derudover stået for arkitektarbejderne i samarbejde med landskabsarkitekter BOGL og MOE ingeniører.

 

Fotos: BOGL aps