Home


Projekt

Dansk-Hollandsk murværk vinder i Delft

14.04.2014

Konkurrencen om at udforme det nye Byarkiv i den hollandske by Delft blev vundet af Gottlieb Paludan Architects (DK) og Wingender Hovenier Architecten (NL) i samarbejde.

Byggeriet skal huse byens historiske arkiver, en café, en offentligt tilgængelig læsesal samt kontorer for arkivets ansatte. Det vindende forslag placerer de udadvendte funktioner i stueetagen mod kanalen og arkiverne på de øvre etager, hvor de er beskyttet mod forhøjet vandstand som følge af evt. stormflod eller skybrud. I haveanlægget på bagsiden af arkivbygningen er der afsat plads til fremtidige udvidelser.

Dommerkomiteen fremhævede forslaget for sine markante murværksfacader og for stueetagens åbenhed, som bidrager til at synliggøre byggeriets offentlige funktion og betydning. Det nye Byarkiv skal stå færdigt i 2016.