Home


Projekt

Fremtiden for det gamle Elefanthus

08.06.2015

Gottlieb Paludan Architects undersøger, i samarbejde med Dansk Bygningsarv, om det Gamle Elefanthus i Københavns ZOO kan anvendes og transformeres til restaurant, café eller konference-område for havens gæster. Rådgivningsopgaven omfatter en kortlægning af Zoologisk Haves fremtidige behov for restaurant-, café- og konference-faciliteter samt en undersøgelse af, hvordan de fremtidige behov og ønskede funktioner kan passes ind i og omkring det Gamle Elefanthus.