Home


Event

Fremtidens biogasanlæg - arkitektur og landskab

03.04.2013

Biogas forventes at blive en vigtig del af Danmarks fremtidige netværk af bæredygtige energiproduktionsformer og derfor lægges der i øjeblikket planer for etablering af en række produktionsanlæg rundt omkring i landet. Naturstyrelsen og Realdania har etableret et samarbejde om syv pilotprojekter, der skal belyse de landskabelige og arkitektoniske potentialer og udfordringer ved den kommende udbygning af biogas-forsyningen i Danmark. Formålet er at udvikle og formidle viden og værktøjer til sikring af arkitektur og landskab ved planlægning, placering og udformning af biogasanlæg. Projektets rådgivergruppe består af Gottlieb Paludan Architects, COWI og By & Bygning Arkitekter.

Mandag 15. april åbner Dansk Arkitektur Center miniudstillingen Biogasanlæg - arkitektur og landskab med et åbningsseminar med deltagelse af Miljøminister Ida Auken og indlæg fra bl.a. Kristian Hagemann, partner i Gottlieb Paludan Architects. Læs mere om udstillingen og seminaret på DAC’s hjemmeside.