Home


Virksomheden

Gottlieb Paludan Architects er SKI-leverandør

06.12.2012

Gottlieb Paludan Architects har netop underskrevet kontrakten vedr. en rammeaftale for arkitektydelser med SKI, Statens & Kommunernes Indkøbs Service. Aftalen gælder det såkaldte ydelsesområde 5 i rammeaftale 17.07, som dækker arkitektydelser i hele landet indenfor forsyningssektoren og vi kan således fra årsskiftet 2012/13 tilbyde staten og alle landets kommuner arkitektrådgivning vedrørende energi- og miljø-byggeri via SKI-aftalen. Aftalen løber i de kommende 4 år og dækker alle arkitektydelser vedr. byggeri af kraftvarmeanlæg, vindmølleanlæg, biogasanlæg, transformerstationer, vandværker og vandtårne, gasværker, forbrændingsanlæg, renseanlæg mv.

Gottlieb Paludan Architects har stor erfaring med byggerier indenfor forsyningssektoren. I øjeblikket arbejder vi bl.a. med en ny fjernkølingscentral i det indre København, udvidelsen af Värtaverket i Stockholm, udvidelse af Renseanlæg Lundtofte, 2 nye vandværker, et pilotprojekt om placering af 7 biogasanlæg i landskabet, nye biomasseanlæg til Studstrupværket og et analyseprojekt vedr. administrationsbygningen på Amagerværket.

Se pressemeddelelse fra SKI her.