Home


1 /
Projekt

GPA designer Københavns nye bæredygtige kraftværk

03.05.2015

Et nyt, grønt kraftværk med en markant og utraditionel arkitektur sætter spot på Københavns ambitioner om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Gottlieb Paludan Architects med underrådgiverne Møller & Grønborg og Speirs + Major er netop blevet kåret som vindere af en stor indbudt arkitektkonkurrence om at udforme en ny biomassefyret kraftværksblok samt en helhedsplan for udviklingen af kraftværksområdet på Amager.

Værkets arkitektoniske udformning åbner det tekniske anlæg op mod omgivelserne og inviterer borgerne med ind i fortællingen om den grønne omstilling. Kreativ direktør i Gottlieb Paludan Architects, Jesper Gottlieb, beskriver det vindende forslag således: ”Det gennemgående tema i vores løsningsforslag er skoven som sted og som kilde til bærdygtigt bio-brændsel. Skov-temaet udfoldes i facadebearbejdningen ved at ophænge træ-stammer, som både på afstand og nært hold skaber overraskende æstetiske og rumlige oplevelser. Levetiden på stammerne er mere end 30 år, og hvis stammerne er udtjent som facade inden værkets udfasning, vil de gamle stammer blive kværnet til flis og fyret ind i værkets ovne. Skov-temaet udfoldes endvidere i helheds-planen, hvor en intensiv beplantning med hjemmehørende arter skaber et frodigt og grønt udtryk på anlæggets arealer”.

Det nye BIO4 skal være et vartegn for bæredygtig varmeproduktion og et udflugtsmål for Københavnere og turister. Besøgende inviteres således til at bevæge sig op gennem facadens skov af stammer via en spektakulær trappe, hvorfra der undervejs er kig ind til den bæredygtige energiproduktion. Trappen ender i en beplantet udsigtsplatform, der også fungerer som en informationsplatform, hvor besøgende kan lære mere om energiforbrug og –produktion og bæredygtighed. ”Vi skaber således en fortælling, man kan færdes i - en fortælling om skoven og om omstillingen til bæredygtig energi,” slutter Jesper Gottlieb. Det nye anlæg forventes at være klar til drift i 2020.