Home


1 /
Projekt

GPA og Office Winhov vinder udvidelsen af Station Amsterdam Amstel

29.06.2016

Gottlieb Paludan Architects har i samarbejde med den hollandske tegnestue Office Winhov vundet konkurrencen om en større ombygning og udvidelse af Station Amsterdam Amstel i den hollandske hovedstad. Projektet omfatter både renovering af en eksisterende, bevaringsværdig stationsbygning og anlæg af en helt ny stationsbygning og med 3800 nye cykelparkeringspladser.

Amsterdam Amstel er den fjerde-største station i Amsterdam, målt på passagertal, og ligger i den sydøstlige del af byen - et byområde, som er i kraftig udvikling. Infrastrukturen omkring stationen står bl.a. overfor en omfattende omlægning, hvilket danner baggrund for udskrivningen af konkurrencen.

Kollektiv transport og cyklisme
Gottlieb Paludan Architects  (GPA) og Office Winhov's (OW) vinderforslag vil,  gennem en række delprojekter, binde den nye og den gamle del sammen i én arkitektonisk hovedidé. Projektet, som skal udføres gennem de kommende 5-10 år, omfatter en eksisterende, bevaringsværdig stationsbygning fra 1939 i øst og en ny stationshal i vest, som knyttes sammen med hinanden og med det omliggende byrum. Desuden sikres en ny og forbedret sammenhæng med områdets letbane- og buslinjer, veje og cykelstier samt med et nyt, stort cykelparkeringsanlæg på terræn samt to nye, store cykelkældre. Den nye vestlige stationshal integreres i området ved at åbne op mod Amstelfloden og det nye byudviklingsområde. 

Nyt og gammelt mødes
Arbejdet med den eksisterende stationsbygning handler både om en nænsom istandsættelse af den oprindelige arkitektur og om en kontrolleret tilpasning til nye behov og øgede passagermængder, herunder bl.a. kommercielle lejemål samt etablering af nye trapper, nyt perroninventar og udvidelse af cykelkælderen. 

For at gøre plads til butikker og madboder, har den nuværende stationsbygning siden sin opførelse gennemgået omfattende forandringer . I GPA og OWs vinderforslag er respekten for det oprindelige design og dermed tilbageførelsen af arkitekturen i fokus. Dette bemærkes også af juryen, der bl.a. fremhæver, at projektet rummer en god og stærk historie - der tager form som en kærlighedserklæring til den oprindelige bygnings modernistiske formsprog. 

Bygningen føres delvist tilbage til dens oprindelige form og udtryk, dog tilpasset en nutidig stations krav og nødvendigheder. Den nye bygning skaber plads for ekstra kommercielle lejemål og en markant ny entré for cyklister og gående på vestsiden. 

Den oprindelige stationsbygning er bygget på en forhøjet base, med en kælder under. Den nye stationsbygning får en lignende konstruktion, og begge baser indrettes til cykelkældre, der skal huse stationens 3.800 nye cykelparkeringspladser.

Passagerflow som designparameter
En oprindelig tunnel, der giver adgang fra stationen til den vestlige side af baneterrænet udvides og omdannes, for at indgå  i den nye stationsbygning. Passagerflowet danner således grundstrukturen for designet og omstigningen fra cyklen til gang gennem til stationsbygningerne og videre til perronen bliver en naturlig integreret rute.