Home


Projekt

GPA skal udvikle nyt bycentrum i Bording

26.05.2014

Gottlieb Paludan Architects er netop blevet udpeget til at udvikle et nyt bycentrum i Bording, der ligger mellem Herning og Silkeborg. Projektet skal styrke det fælles liv, foreningerne og det spontane møde mellem mennesker. Vinderforslaget anviser en poetisk, pragmatisk og realiserbar vej til at samle byrummet og skabe et nyt og revitaliseret centrum.

Vinderforslaget Bording + er udarbejdet af Gottlieb Paludan Architects i samarbejde med BOGL Bang & Linnet og Rådgivende Ingeniører MOE. Et af de centrale greb i vinderforslaget består i at tillade en landskabelig invasion, hvor der plantes 2.335 nye træer i Bording, ligeså mange som antallet af indbyggere i Bording. Det nye centrum forventes at være realiseret medio 2016