Home


1 /
Projekt

GPA udvikler Sarpsborgs infrastruktur 

08.07.2016

Jernbaneverket har inviteret Gottlieb Paludan Architects og Rambøll med som rådgiver på parallelopdraget for byudvikling omkring et nyt trafikknudepunkt i Sarpsborg i det sydlige Norge.

Hensigten med parallelopdraget er at komme frem til et godt, robust og gennemførligt byplangreb for mødet mellem Sarpsborg centrum og stationen. Parallelopdraget fokuserer på udformningen af et effektivt knudepunkt for kollektiv trafik, fremtidig centrumbebyggelse og bystruktur, attraktive løsninger for fodgænger, cykel- og kollektiv trafik, samt gode forbindelser på tværs af jernbanelinjen og stationsområdet.

Som et led i det aktuelle norske Inter City-projekt skal byen og Sarpsborg Station, i de kommende år udvikles til at blive et trafikalt knudepunkt. Stationen, der er fra 1879, ligger i udkanten af byen og vil blive ombygget, mens jernbaneforbindelsen bliver udvidet med flere spor. Denne udvikling forventes at skabe mere trafik mellem den nye station og centrum. Området mellem station og centrum er i dag domineret af beboelse med kun ganske lidt byliv og aktivitet. Byudviklingen skal, via strategiske, bæredygtige og fremtidsorienterede greb, skabe et naturligt flow i strækningen fra de landlige omgivelser omkring stationen og ind til byens centrum.

Illustration #01: Junjun Guo