Home


1 /
Projekt

GPA designer nyt centralt samlingspunkt i Ringsted

07.12.2016

Gottlieb Paludan Architects har vundet konkurrencen om at tegne den nye pavillon på Ringsted Torv. Vinderforslaget giver Ringsted et nyt, markant samlingssted for alle byens borgere.

”Ringsted Torv rummer en masse historie. Derfor glæder det mig, at vi med vinderprojektet får en pavillon, som ikke bare evner at indgå i den arkitektoniske helhed på Torvet, men også spiller sammen med historien, bevarer et godt udsyn til Sct. Bendts Kirke og samtidig giver Torvet et nyt samlingspunkt, der med sine forskellige funktioner appellerer til både unge og ældre”, udtaler Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten, der som medlem af dommerkomitéen har været med til at vælge vinderprojektet.

Den markante konstruktion og den stofligt rige bearbejdning giver pavillonen et karakterfuldt udtryk, der refererer til Rådhusets pergola og samtidig fremtræder som helt sin egen. Vinderforslagets aflange form adskiller Torvet og kirkeplænen i to tydeligt definerede rum med forskellig karakter; torvets rum med diverse belægninger på den ene side og kirkeplænens græsplæne på den anden. Bygningen danner således en kant, der på samme tid adskiller og forbinder.

Konstruktionen, udført som rammer beklædt med bronze, udpeger ved deres orientering den øst-vestgående akse fra Torvet mod kirken. Den svagt vifteformede placering af rammerne peger direkte mod kirken og understreger den visuelle forbindelse mellem byrum og kirke. Belægningen fra torvet fortsætter inden for i pavillonen og giver en oplevelse af, at inde og ude hænger sammen.

Vinderprojektet, der var i konkurrence med forslag fra Dorte Mandrup Arkitekter og Erik Brandt Dam Arkitekter, forventes realiseret i andet kvartal af 2018.