Home


1 /
Projekt

GPA vinder stort norsk infrastrukturprojekt

12.05.2016

Gottlieb Paludan Architects har vundet designkonkurrencen om Europas længste 'Bus Rapid Transit'-system. Vinderforslaget er et samlet koncept for hele det ambitiøse kollektive infrastrukturprojekt "Bussveien", i og omkring Stavanger, Norge. Bussveien, der vil stå færdig omkring 2021, har en samlet længde på 50 km og indeholder op imod 90 stoppesteder.

Infrastrukturprojektet Bussveien udføres i samarbejde mellem Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen, Region Vest. Det er et såkaldt "Bus Rapid Transit" (BRT) system, hvor trolleybusser kører i et separat tracé. BRT kombinerer sporvognens høje kapacitet og hastighed med bussens fleksibilitet og lavere anlægsudgifter. 

Gottlieb Paludan Architects(GPA) vinderforslag "Den Røde Tråden" behandler stoppesteder, tilsluttende byrum og tekniske installationer i én integreret designløsning. Bussveien bliver Europas længste BRT-system med 50 km dedikeret bustracé og vil få stor betydning for rejsemønsteret i regionen.

Den Røde Tråden - et modulært designkoncept
GPA designkoncept er baseret på få, gennemarbejdede greb og detaljeløsninger - underspillede nok til at kunne passe ind mange steder og karakterfyldte nok til altid at genkendes som dele af Bussveien. Den modulære geometri afspejles også i møblering, belægning, kørestrømsmaster mv. og udgør en visuel reference til punktlighed og præcision. 

Længden på overdækninger og perroner kan tilpasses til det forventede antal rejsende til og fra et givent stoppested. Lokale forskelligheder føjer sig på den måde ind i helhedskarakteren og der skabes således variationer inden for rammerne af det overordnede design.

Materialer med langt liv, tilgængelighed for alle og cykelparkering
Den daglige slitage er stor i den kollektive trafik. Derfor arbejder Den Røde Tråden med en teknisk detaljering og materialevalg, som tager det, at materialer uundgåeligt patinerer, til sig som et kreativt vilkår. Materialerne foreslås udvundet og forarbejdet lokalt og fortolker egnens landskab – granit er et gennemgående materiale og veksler med det rustrøde corténstål, en reference til områdets tegltage.

Glaspartier i stoppestedernes overdækning bearbejdes med mega-grafik, der videregiver lokale fortællinger fra et stoppesteds omgivelser.  Tilgængelighed for mennesker med forskellig handicaps står centralt i projektet. Det samme gør nem orientering og tryghed for alle rejsende ved hjælp af et let aflæseligt rumligt hierarki og god belysning. Muligheden for kombinationsrejser understøttes af en velintegreret cykelparkering, der indrettes for enden af de enkelte perroner.

Juryen siger om vinderforslaget Den Røde Tråden:
“Juryen fremhæver forslagets enkelhed som særdeles positivt, både med hensyn til design, materialer og deres sammensætning. Projektet fremstår smart og elegant, og man får lyst til at tage det i brug med det samme. Det vil både give identitet til Bussveien og en genkendelseseffekt i Stavangerregionen. Forslaget er godt og troværdigt løst, både ift. design, egenart og organisering. Løsningen er åben, enkel og fremsynet og har et arkitektonisk tvist, som gør den anderledes. Kombinationen mellem det enkle skulpturelle udtryk og corténmaterialet gør at stoppestedet fremstår som et “byrums-smykke”, hvilket vil skabe en positiv merværdi til de rejsende i de by- og landskabsområder, de skal stå i. Forslagsstiller har taget udgangspunkt i det lokale; materiale, bygnings- og naturelementer, og har gennem en abstraktion af disse inspirationskilder skabt et flot og enkelt projekt.”

Specialister i infrastruktur
GPA har som specialister i arkitektoniske løsninger af infrastrukturprojekter stor erfaring med at bearbejde den kollektive transports installationer. Virksomheden er eksperter i samspillet mellem forskellige transportformer og arbejder bl.a. med fokus på tryghed, passagerflow, indpasning i urban og landskabelig kontekst samt langtidsholdbart design. I Den Røde Tråden trækker GPA bl.a. på mange års erfaring med optimering af trafik- og passagerflow; der giver kortere rejsetider og en bedre oplevelse undervejs.

Virksomheden har eksisteret i over 100 år og har stor viden ift. store, komplekse projekter i en tætbygget kontekst, som skal kunne opretholde sit dagligliv under byggeprocessen.

Fakta
Stavanger, Sandnes og Sola kommuner ligger alle i Rogaland fylkeskommune og udgør tilsammen Norges tredjestørste byområde med 226.700 indbyggere. Særligt Stavanger og Sola har en høj andel af pendlere. Første del af Bussveien-projektet tager fat på traceet mellem Sandnes mod syd, over hovedbyen Stavangers centrum, til Risavika i nord med en forventet indvielse medio 2021. Anden del, der går mellem Stavanger og Risavika forventes at blive indviet i 2023.

Bygherre
Rogaland Fylkeskommune, Statens vegvesen, region vest  

Konkurrence
2016, Første præmie, international åben designkonkurrence