Home


1 /
Projekt

Ny BMX-bane i Kalundborg

20.10.2016

Gottlieb Paludan Architects er bygherrerådgiver ved etableringen af en ny BMX-bane i Tømmerup ved Kalundborg.

Kalundborg BMX Klubs bane på Dokhavnsvej skal flyttes, da Kalundborg Forsyning har brug for grunden i forbindelse med udvidelse af Tissø II - overfladevandværk. Den ny BMX bane anlægges på en grund syd for Tømmeruphallen, hvilket giver mulighed for at skabe synergi mellem BMX-klubben, andre sportsaktiviteter i området og Tømmeruphallen bl.a. i forbindelse med større stævner.

Det er visionen, at den nye bane både skal kunne anvendes i forbindelse med internationale stævner og derfor leve op til UCI's standarder (Union Internationale Cycliste) og skal kunne anvendes af en bred vifte af kørere på forskellige niveauer. Banen planlægges udført med 180° sving samt med en todelt strækning, der rummer to forskellige niveauer. Yderligere planlægges det at anlægge en mini BMX bane til de allermindste kørere på 3-6 år. For at få det bedste design og den bedste kvalitet i udførelsen udbydes arbejdet til 3 internationale BMX banebyggere.

I tilgift til selve BMX-banen skal der udføres faciliteter til BMX-klubben svarende til de forhold de i dag råder over på Dokhavnsvej. Det drejer sig om klubfaciliteter - klublokale mv. samt beregnerkontor, cykelværksted, depoter mm. På de omkringlæggende arealer etableres et startområde, tilskuerpladser, adgang for samaritter og parkeringspladser.

GPA er rådgiver for brugerprocessen, udarbejdelse af kravspecifikation, udbudsmateriale til internationale BMX-banebyggere, evaluering af tilbud og efterfølgende funktionsudbud af projektet.

Kalundborg Forsyning er bygherre og Dines Jørgensen Ingeniører er underrådgiver.

Projektet forventes færdig til BMX-klubbens overtagelse i efteråret 2017.

 

Fotos: Kalundborg BMX