Home


Projekt

Ny jernbane til Aalborg Lufthavn

11.02.2014

Den trafikale betjening af Aalborg Lufthavn skal forbedres og derfor igangsættes nu et projekt for en ny jernbaneforbindelse mellem byen og lufthavnen. Rambøll er hovedrådgiver og Gottlieb Paludan Architects står for arkitekt- og landskabs-arkitektopgaverne.

Opgaven omfatter blandt andet fastlæggelse af banens linjeføring og indpasning i det omgivende landskab, placering og udformning af en ny station i sammenhæng med lufthavnen og input til en VVM-redegørelse om projektet.