Home


Projekt

Ombygning af Nordhavn Station og bedre forbindelse til ny bydel

04.12.2012

Sammen med NIRAS har Gottlieb Paludan Architects vundet opgaven med at ombygge Nordhavn Station. Der etableres ny sporbærende bro samt borede tunneller under banen for at skabe gode og trygge adgangsveje, overskuelige og nemme skift mellem bus, tog og Metro, bedre forpladsarealer, bedre forhold for gående og bedre afvikling af cykeltrafik og ikke mindst ny og central sammenhæng mellem det eksisterende Østerbro og den nye Nordhavns-bydel. Projektet omfatter desuden forlængelse af eksisterende perron til Århusgade og nye adgangsveje herfra til gadeniveau. De vestlige S-togsspor flyttes ca 5 meter vestpå, så der bliver plads til dette og eksisterende sporbærende bro flytter med. Der etableres desuden trappe og elevator til Metro stationen, som ligger på den anden side af Kalkbrænderihavnsgade. Mod øst mellem banen og Kalkbrænderihavnsgade etableres nye forpladser til cykelparkering. Projekteringen starter nu og den nye Nordhavn Station forventes færdig i 2015