Home


Projekt

OPP-projekt for SKAT København

25.06.2015

Afdelingen for bygherrerådgivning hos Gottlieb Paludan Architects skal bistå Bygningsstyrelsen med bestillerrådgivning i forbindelse med et OPP-projekt i København. OPP-projektet skal huse SKAT København og dermed være et nyt domicil for SKATs ca. 1400 medarbejdere. Opgaven for Bygningsstyrelsen omfatter rådgivning i forbindelse med etablering af grundlag for OPP-aftalen, herunder brugerproces med SKAT København omkring præcisering og fastlæggelse af funktionsbaserede krav til arealer, rumtyper og tekniske udfaldskrav samt overordnede visioner og designguidelines. GPA består endvidere Bygningsstyrelsen med bistand i forbindelse med bedømmelse af indkomne tilbud, således at det sikres at SKAT Københavns krav og ønsker i videst muligt omfang opfyldes.