Home


1 /
Projekt

Rådgivning for Dansehallerne og Dansk Danseteater

11.02.2015

Gottlieb Paludan Architects rådgiver Dansehallerne og Dansk Danseteater i forbindelse med flytning til nye lokaler.

Rådgivningsopgaven omfatter en forundersøgelse, herunder planlægning af proces, afholdelse af workshops, udarbejdelse af behovsspecifikation og bygherrebudget. Forundersøgelsen skal danne grundlag for en analyse af mulige placeringer, samt fondsansøgninger og dialog med ejendomsselskaber og developers.

Fotos: Søren Meisner.