Home


Viden

Rum for regn - arkitektur & klimatilpasning

07.08.2013

Hvordan kan regnvandshåndtering bidrage til rekreative formål og øget livskvalitet i vore byer? Dette spørgsmål undersøger et nyt erhvervsPhD-projekt gennem at fokusere på de rumlige og rekreative potentialer, der knytter sig til den nødvendige klimatilpasning af byområder. ErhvervsPhD-projektet RUM FOR REGN gennemføres af arkitekt MAA, Anna Aslaug Lund og er et samarbejde mellem Gottlieb Paludan Architects's Landskabsafdeling, Rambølls afdeling for Klimatilpasning og spildevandsplanlægning samt Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – SCIENCE. Projektet er desuden støttet af Realdania. Læs mere her.