Home


1 /
Projekt

Solrødgård Klima- og Miljøpark tager form

23.10.2015

Jordarbejderne er i gang i Hillerød, hvor den kombinerede Solrødgård Klima- og Miljøpark er under opførsel. Den 51 hektar store park kommer til at samle Hillerød Forsynings energiproduktion, vandrensning, regnvandshåndtering og ressourcegenbrug på ét sted og bliver på samme tid et stort rekreativt område, hvor borgere og andre interesserede kan gå på opdagelse i naturen og udforske de forskellige forsyningsprocesser.

 

I disse uger etableres nye åforløb og engområder, som dels skal danne grundlaget for et alsidigt dyreliv i parken og dels skal fungere som et område, der kan modtage og opstuve store vandmængder med henblik på at undgå lokale oversvømmelser.

 

Afvandingen er en del af det mangefacetterede projekt, som GPA har fået til opgave at formgive, byggemodne og projektere. Udover det omfattende landskabsarbejde er GPA desuden ansvarlig for udformningen af Hillerød Forsynings nye Klima- og Miljøcenter, der også får hjemme i klima- og miljøparken.

 

Det samlede projekt forventes at stå færdig i 2018 og udføres i samarbejde med Sloth Møller, Krüger og Orbicon.

 

Læs mere om projektet her.