Home


1 /
Landskab & Planlægning

Ørestad, Beplantningsrådgivning

I Ørestad Syd har Gottlieb Paludan Architects stået for etableringen af nye plantninger i 3 parkstrøg, der fungerer som byparker for beboerne i de omkringliggende boligkarreer. Parkstrøgene giver rig mulighed for leg, ophold og gåture i grønne omgivelser, samtidig med at de skaber forbindelser til landskabet og naturen på Amager Fælled.

Beplantningerne er placeret langs Robert Jacobsens Vej, Richard Mortensens Vej og Else Alfelts Vej. Hver vej er knyttet til et langsgående parkstrøg med hver sin karakter: Kanalrummet ved Robert Jacobsens Vej er opbygget over en bydelskanal til afledning af regnvand fra tagflader og er flankeret af lindetræer. Parkrummet ved Richard Mortensens Vej består af et parkstrøg med en vandrende, der tilføres regnvand fra tagflader. Forskellige træarter står i en stram, systematisk plantning. Skovrummet ved Else Alfelts Vej består af birkeskov med lunde af el og røn i en skovbund af bregner og akelejer. Skovrummet har ligeledes en langsgående vandrende til afledning af tagvand.

Det er en udfordring at få etableret frodige og sunde plantninger på de vandlidende og komprimerede jorder, som Ørestad er præget af og de anlægsgartnertekniske forhold omkring plantehullerne og vækstbetingelser er afgørende for at beplantningen lykkes. Gottlieb Paludan Architects har stået for projektering af gartnerarbejderne herunder muldarbejde, beplantningen samt øvrig rådgivning omkring plantevalg og vækstbetingelser.

Projektets lokation