Home


1 /
Arkitektur & Design

APV, Anhydro Testcenter

I Søborg nord for København har Anhydro A/S opført et testcenter med administration, testrum og værksteder med tilhørende velfærdsfaciliteter med Gottlieb Paludan Architects som arkitekter.

Byggeriet er etableret som et nybyggeri omkring en eksisterende bygning – et tårn, som med sine tekniske installationer indgår i det nye, samlede bygningsanlæg. Kompositorisk er der arbejdet med kontinuerlige flader, der omsvøber anlæggets funktioner og samtidig lader funktionernes meget forskelligartede voluminer i form af testrum, korridorer, administration m.m. stå frem som separate former.

Bygningens facader er beklædt med vandrette bånd af lodretstillet sinusplade, som tager farve efter dagslyset og omgivelserne. Facaderne er sektioneret af vandrette, ekstruderede aluminiumsprofiler og hele anlægget er opbygget af to fløje omkring en korridor med test- og forsøgsområder samt servicefaciliteter på begge sider.

Projektets lokation