Home


1 /
Energi & Forsyning

Asnæsværket, Blok 5

Asnæsværket er Danmarks største kraftværk og består af to dele. Den ældste og mest traditionelle er fra 1960’erne og består af én bygning med fire produktonsblokke og fire skorstene. Den nyeste blok, som blev taget i brug i 1981, er ganske anderledes. Det skyldes dels ændringer i kedel- og turbinesystem, dels at bygningerne blev tildelt en højere grad af arkitektonisk opmærksomhed. Asnæsværkets Blok 5 blev som en af de første herhjemme opført med en øget bevidsthed om at de store infrastrukturelle anlæg bør udformes, så de bliver et bidrag til det visuelle miljø.

Kedlen i Blok 5 kan brænde såvel olie som kul. Røgen ledes efterfølgende gennem en række røgrensningsanlæg, fra de-NOx, over et elektrofilter, som fjerner flyveaske, til et afsvovlingsanlæg. Til slut sendes røgen op gennem den 220 meter høje skorsten. Elektriciteten fremstilles af turbine og generator placeret i en lav bygning ved siden af kedelhuset. Den 82 meter høje kedelbygning er opført omkring seks hule jernbetonsøjler, hver på 30 kvadratmeter. De tjener hver især som skakter for trapper- og elevatorer, ventilation og installationer, og i 68 meters højde bærer de en konsol, der holder den 5.000 tons tunge kedel. Facaderne udgøres af en stålkonstruktion, som på udvendig side er beklædt med profilerede aluminiumplader, mens der indvendigt er opsat kassetter af galvaniseret stål. Turbinebygningens facade er udført i beton i nederste etage og i isolerede stålkassetter opadtil. I kontrast til kedelhusets lodrette udtryk er de lave bygninger forsynet med kraftige, horisontale vinduesbånd. Overfladerne er primært farvesat i lyse og mørke gråtoner. Mindre områder er mørkeblå, røde og gule. Det udtryksfulde farvekoncept er fastholdt gennem tre årtier og bidrager effektivt til at gøre byggerierne omkring Asnæsværkets Blok 5 til en harmonisk helhed. Gennem sin levetid er værket løbende blevet udbygget, ikke mindst for at leve op til skærpede krav til miljø og sikkerhed.

Projektets lokation