Home


1 /
Bygherrerådgivning

BLOX

Gottlieb Paludan Architects fungerer som bygherrerådgiver for Realdania Byg i forbindelse med Bryghusprojektet på Københavns havnefront. Bygningen skal fungere som et bindeled mellem by og havn og er tegnet af det hollandske arkitektfirma OMA.

BLOX består af flere delprojekter og skal indeholde udstillingsfaciliteter for Dansk Arkitekturcenter, kontorer, boliger og parkering. Gottlieb Paludan Architects varetager kontakt og koordinering mellem bygherren og arkitekten, samt med myndighederne i forbindelse med tilpasninger til lokalplan, fredningsnævn og offentlige høringsrunder. Derudover varetager vi den overordnede processtyring mellem de involverede parter ved brugerinddragelse, samt omfattende projektgranskning gennem hele forløbet og overordnede screeninger i forhold til eksempelvis tilgængelighed.

http://www.blox.dk/

Projektets lokation