Home


1 /
Landskab & Planlægning

Bording Nyt Centrum

Gottlieb Paludan Architects udvikler et nyt bycentrum i Bording, mellem Herning og Silkeborg. Projektet skal styrke det fælles liv, foreningerne og det spontane møde mellem mennesker. Vinderforslaget anviser en poetisk, pragmatisk og realiserbar vej til at samle byrummet og skabe et nyt og revitaliseret centrum.

Et af de centrale greb i vinderforslaget består i at tillade en landskabelig invasion, hvor der plantes 2.335 nye træer i Bording, ligeså mange som antallet af indbyggere i Bording. Projektet skaber nye oplevelsesrige og trygge rammer for borgerne. Der skabes en koncentration af livet og fællesskabet i centrum, som vil fremme det spontane møde og danne platform for en mængde af muligheder og aktiviteter.

Der etableres faciliteter, der skal fremme cykling som transportform i og omkring Bording. Udover den valgte trygge og attraktive hovedforbindelse mellem skolen over bymidten og videre ud til hallen, styrkes det samlede stisystem så byen får et sammenhængende netværk af cykel- og gangforbindelser.

Det er håbet at Bording kan blive inspiration for andre mindre stationsbyer, der er under fornyelse.

Projektets lokation