Home


1 /
Mobilitet & Transport

Carlsberg Station

Gottlieb Paludan Architects står bag Carlsberg Station, der erstatter Enghave station, og bliver Carlsberg Byens knudepunkt for kollektiv trafik. 

Enghave Station flyttes mod vest til indgangen til Carlsberg Byen for at optimere stationens placering i forhold til det fremtidige kundegrundlags gang- og cykelafstande. Dette sikrer sammenhængen mellem station og opland og giver kvarteret et servicemæssigt løft.

Udformningen af stationen lægger vægt på at skabe en sømløs sammenhæng med kvarteret og bydelens centrale plads. Stationsanlægget indarbejdes i et stort, udkraget dæk, der forbinder det bagvedliggende byrum på Carlsberg arealet med perronerne samt giver plads til ophold og cykelparkering. Adgangsveje integreres i dette arkitektoniske hovedgreb og skaber et helstøbt udtryk. Hele stationsanlægget er udviklet med fokus på aflæselighed, tilgængelighed og tryghed.

Det anslås at det daglige passagertal på Carlsberg station vil blive omkring 24.000. Alene på Professionshøjskolen UCC, som ligger i umiddelbar nærhed af stationen, vil knap 11.000 studerende og undervisere have deres daglige gang.

Projektets lokation