Home


1 /
Landskab & Planlægning

Fæstningskanalen i Kgs. Lyngby

Som led i et større klimatilpasningsprojekt retableres den historiske Fæstningskanal i Kgs. Lyngby. Projektet omfatter genåbning af den historiske og fredede Fæstningskanal og etablering af regnvandsløsninger i en række oplande.

Genåbningen af kanalen kan erstatte etablering og udvidelse af adskillige regnvandsbassiner og kloakker i området og projektet rummer samtidig mulighed for at berige byrum og friarealer langs kanalen med nye opholdsarealer ved vandkanten, og nye rekreative og trygge forbindelser i byen.

GPA's afdeling for By & Landskab yder landskabsarkitektonisk rådgivning i forbindelse med projektets gennemførelse, Lyngby-Taarbæk Forsyning er bygherre og Rambøll er totalrådgiver.

Projektets lokation