Home


1 /
Energi & Forsyning

Frederiksberg Forsyning

I forbindelse med sammenlægningen af gas-, kloak-, vand- og fjernvarmeforsyningen på Frederiksberg har Gottlieb Paludan Architects stået bag udvidelsen af anlægget på Stæhr Johansens Vej, som danner hovedkvarter for det nye selskab Frederiksberg Forsyning.

Udvidelsen har omfattet nyt indgangsparti og konferencesal, udvidelse af en eksisterende administrationsfløj og etablering af nyt lager, værksteds- og garageafsnit.

Den overordnede arkitektoniske idé har været at bevare udtrykket i det meget homogene anlæg, som også omfatter det oprindelige varmeværk ved at integrere de nye afsnit mest muligt i den oprindelige arkitektur.

Værket er opført i 1970 og er udført i hvidmalet in-situ beton med markante lodrette moduleringer og de nye afsnit er alle udført i tilsvarende materialer, konstruktioner og farver, således at anlæggets sammenhængende fremtræden er bevaret og forstærket.

Det oprindelige Frederiksberg Varmeværk er også tegnet af Gottlieb Paludan Architects, ligesom tegnestuen løbende har stået for de følgende udvidelser og ombygninger.

Projektets lokation