Home


1 /
Erhverv & Administration

FTF-A

På Islands Brygge i København har Gottlieb Paludan Architects (GPA) stået for renovering og ombygning af FTF-A’s administrationslokaler, fordelt på fem etaper fra 2009 til i dag (igangværende).

De ombyggede lokaler på i alt ca. 1400 m2 indeholder call-center, åbne kontorer, stille- og møderumsfaciliteter, en separat direktionsetage med bestyrelsesmøderum samt en etage med mødecenter. I øjeblikket er vi ved at etablere et nyt rumligt indgangsparti og skulpturel adgangstrappe. Indgangspartiet forventes færdigt i 2016. Desuden har GPA stået for vinduesudskiftning i hele ejendommen.

Opgaven har omfattet ombygning af traditionelle celle-kontors-etager til et tidssvarende kontormiljø med åbne og fleksible planløsninger, overskuelige rumlige enheder og muligheder for uformel kontakt med kolleger. I en relativ dyb bygningskrop er arbejdspladser, møderum og opholdszoner disponeret bedst muligt mht. dagslys, udsigt og interne relationer.

Desuden er husets betonkonstruktioner fritlagt for at skabe størst mulig rumhøjde og for at fremhæve bygningens grundlæggende arkitektoniske kvaliteter. Renoveringen omfatter alle indvendige overflader.

De primære succeskriterier for opgavens løsning har været at etablere nye og fleksible rammer for arbejde og fællesskab samt at skabe et godt arbejdsmiljø med fokus på dagslys og indeklima. 

Projektets lokation