Home


1 /
Energi & Forsyning

H.C. Ørstedsværket, Transformerstation

Ved udvidelsen af H.C. Ørsted Værkets 10kV transformatorstation har Gottlieb Paludan Architects nyfortolket den traditionelle teglfacade og udnyttet den moderne skalmurs muligheder og begrænsninger til at skabe et tidssvarende teknisk anlæg i dialog med stedets historiske bygninger.

Da de tekniske anlæg i den gamle bygning ikke længere kunne vedligeholdes måtte nye anlæg opføres, endda mens det gamle anlæg fortsat var i drift. Bygningsanlægget er oprindeligt fra 1920’erne og er siden udbygget i flere omgange - udfordringen var derfor at skabe et nyt, samlet bygningsdesign, som kunne omslutte de mange forskelligartede småbygninger og samtidigt sikre sammenhæng med de eksisterende, historiske bygninger på stedet.

Det nye anlæg er derfor bygget ovenpå og uden på det gamle, som en betonbygning med trapper i hver ende. Dermed får bygningen samme højde som de eksisterende anlæg og længden er tilpasset, så der er plads til fremtidige udvidelser inden for bygningsgeometrien. Den nye, murede facade omslutter såvel de nye etager som den gamle afbryderbygning.

Facaden er udformet som en homogen overflade, der omslutter de tekniske anlæg og samler de mange elementer til to ’tvillinge-bygninger’ med en karakterfuld teglfacade. Mens hvert andet skifte er opmuret af almindelige sten, er resten opmuret af såkaldte bredsten, som stikker godt 5 centimeter frem, så der dannes en riflet struktur. Ved hjørnet byttes der om på skifterne, så der opstår en raffineret fortanding.

Dilatationsfugerne, som er en teknisk nødvendighed, er fremhævet som karakterfulde, lodrette striber ved dørene på langfacaden. I gavle og langfacader er der riste-lignende åbninger i murværket, som slipper lys ind og giver mulighed for røgventilation i tilfælde af brand.

Projektets lokation