Home


1 /
Mobilitet & Transport

Holmestrand Stasjon

Som et led i en større modernisering langs Oslofjordens vestkyst anlægges en ny station i kystbyen Holmestrand, ca. 80 km syd for Oslo.

For at etablere en højhastighedsforbindelse i Holmestrand skal banelinjen flyttes 150 m ind i landet. Dette løses med en ny, 2 km lang tunnel, som sprænges gennem i fjeldet. Opgaven er teknisk udfordrende, både hvad angår design, byggeteknik, akustik, ventilation og brand, idet stationsrummet skal etableres inde i bjerget.

Ankomsten til stationen sker via to stationsportaler, som placeres umiddelbart op ad bjergvæggen. Herfra fører ca. 100 m lange tunneler med ramper og trapper ind til et stort stationsrum, der også er placeret inde i selve bjerget. Selve stationsrummet planlægges således, at der ud over almindelige tog også kan køre højhastighedstog med op til ca. 250 km/t igennem.

I tilknytning til stationsportalen anlægges forpladser, en busterminal med dertil hørende faciliteter, samt en p-plads med plads til ca. 200 biler. Portalerne og stationsrummene domineres af konstruktioner og overflader i træ og in-situ-støbt beton. Således markerer arkitekturen overgangen mellem byens ydre og bjergets indre.

Projektets lokation