Home


1 /
Energi & Forsyning

Køge Vandværk

Der skabes et nyt vandværk og testcenter med tekniske specifikationer, som er på forkant med udviklingen. Testcentret giver mulighed for at vise offentligheden de processer vandet gennemgår, både i og udenfor vandværket.

Alle vandværkets funktioner samles i én robust, men transparent bygning på grundens højeste punkt. Funktionerne organiseres, således at de er synlige og aflæselige både indefra og udefra. På et stort skrånende tag ledes regnvand synligt til grundens laveste punkt. Den eksisterende sø udvides til et regnvandsbassin for grunden, som i tilfælde af ekstrem nedbør også er i stand til at modtage overfladevand fra det omkringliggende terræn. Anlægget er designet med henblik på at opnå optimal sikring af drikkevandet ved skybrud.

Det nye vandhus bliver et udadvendt forsyningsanlæg, som vil skabe attraktive arbejdspladser og værdi til lokalområdet. Projektet bidrager til fremtidens vandbehandling og fortæller historien om vandets kredsløb fra regnvand over grundvand til rent og sikkert drikkevand. Det nye vandhus forventes at stå klar til drift i efteråret 2016.

Projektets lokation