Home


1 /
Landskab & Planlægning

Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Gottlieb Paludan Architects og Rambøll har vundet opgaven om landskabelig klimatilpasning ved Kagså. GPA er fagleder på landskabsarbejde.

Kagsåen er et fælleskommunalt vandløb i grænsen mellem Herlev og Gladsaxe kommune. En samlet masterplan, der omfatter hydrauliske forudsætninger og nødvendigheder samt behovet for at skabe en landskabelig struktur er grundstenene i projektet.

Projektet skal skabe bedre mulighed for forsinkelse af vandet og således sikre borgere og erhvervsliv mod større oversvømmelser, som kan være skadelige for produktion, drift og privatøkonomi. Projektet består af to dele - en underjordisk bassinledning og et lukket bassin samt en landskabelig bearbejdning af Kagså-tracéet. De to dele hænger uløseligt sammen, idet ingen af delene alene kan løse de udfordringer, der er i området.

Den landskabelige bearbejdning tager udgangspunkt i omgivelsernes bymæssige og landskabelige potentialer og søger at skabe synergi mellem de tekniske behov og de landskabelige herlighedsværdier. Hermed gøres oplevelsen af vand til en kvalitet og nuværende ’bagsider’ kan omdannes til attraktive byrum med aktivitet og opholdsmuligheder.

Projektets lokation