Home


1 /
Landskab & Planlægning

Klimabyen Middelfart

Gottlieb Paludan Architects har udformet et forslag til Klimabyen Middelfart, som lægger stor vægt på at udnytte de eksisterende kvaliteter i byen og landskabet. Regnvandsløsningerne er således udformet med stor respekt for den selvgroede og uformelle karakter, der præger det historiske miljø i Middelfart.

Forslaget arbejder med tre forskellige kvarterer; Skovbyen, Havebyen og Den historiske by. De foreslåede regnvandsløsninger styrker kvarterernes forskellige karakterer og forbedrer det fysiske og visuelle miljø. Ligeledes anviser forslaget robuste og realistiske løsninger med fokus på lave drift-og vedligeholdelsesudgifter. I Skovbyen styrkes skovmotivet med regnvandsgrøfter, regnvandsbassiner, og skovmassiver, så der skabes en oplevelse af at bo og færdes i skoven. I Havebyen foreslås regnbede anlagt på omlagte vejarealer, så der skabes fælleshaver i gaderummene, som ramme om nye møder og fællesskaber. I den historiske by introduceres regnvandsrender, der er med til at definere gadernes forskellige opholdszoner og indgår som et nyt æstetisk element i den historiske bymidte.

I forslaget er der arbejdet specifikt med fem områder i byen, deriblandt Vestre Kirkegård, hvor regnvandsrender og -bassiner via en opholdstrappe fremhæver den værdifulde udsigt til Lillebælt, og skaber nye stemninger og opholdsrum på kirkegården.

Projektets lokation