Home


1 /
Energi & Forsyning

Koblingsstation, Kastrup Lufthavn

I 2000 blev Øresundsforbindelsen indviet. På den danske side tager forbindelsen sit udgangspunkt på den kunstige Kastrup Halvø ved Københavns Lufthavn. Lige som lufthavnen selv, er hele området præget af stor vækst. Behovet for elektricitet er vokset, og der er derfor etableret en ny koblingsstation, som nedtransformerer højspænding efter forbrugernes behov, hvad enten der kræves el til husholdningerne, kørestrøm til jernbanen eller kraft til industrien og lufthavnen.

Koblingsstationens placering er dikteret af de maksimale kabellængder fra transformatorerne til brugerne, og den snævre, trekantede grundform skyldes beliggenheden mellem motorvejen og de over- og underjordiske jernbanetracéer. Den cylindriske bygning er synlig fra alle sider og står som det sidste landmark, som bilisterne ser på deres vej til broen mod Sverige.

Koblingsstationens store transformatorer udvikler spildvarme, der bortventileres af den naturlige skorstensvirkning i det 1,5 meter brede galleri mellem byningens indre betonkonstruktion og glasfacaden. To lag strækmetal er monteret i galleriet bag glasset, for at holde sne og fugle ude, yde sikkerhed og for at sløre de dør- og vinduesåbninger til de bagvedliggende rum, som er placeret efter rent praktiske kriterier. Glasfacadens godt 2.500 glasplader er slebne på de tre synlige kanter. Den sidste kant er mat og belyses via lyslederkabler. De synlige kanter lyser svagt i mørket og giver bygningen lethed og elegance også om natten. Solceller på bygningens tag leverer kraft til denne udsmykning, som er udviklet i samarbejde med kunstneren Ingvar Cronhammar.

Transformatoranlægget er fjernstyret og er derfor ikke en daglig arbejdsplads. Fra tid til anden kræves dog kontrol og vedligeholdelse, hvorfor der er personalerum, som har udsigt over havet.

Samarbejdspartner: MOE.

Projektets lokation