Home


1 /
Mobilitet & Transport

Letbane på Ring 3

Nye transportbehov er opstået, siden Fingerplanen i 1947 præsenterede en plan for udvikling af hovedstadsregionens byområde og derfor er 11 københavnske kommuner, Region Hovedstaden og staten ved Transportministeriet gået sammen om at anlægge en letbane på Ring 3.

Letbanen vil løbe fra Ishøj i syd til Lundtofte i Nord, og skal binde Københavns omegnskommuner tættere sammen på tværs af de eksisterende S-togslinjer og danne grundlag for en fremtidig vækst i hovedstadsregionen. Glostrup, Lyngby, Buddinge, Herlev, Vallensbæk og Ishøj bliver nye store trafikknudepunkter for letbane, busser samt regional- og S-tog.

Det forventes, at letbanen årligt vil have 13-14 millioner passagerer og passagertallet forventes at stige til 17-18 millioner, efterhånden som byudviklingsområderne udbygges.

Gottlieb Paludan Architects skal sammen med GHB Landskabsarkitekter, Kontrapunkt og COWI udforme de 27 stationer og de omgivende byrum og landskaber på den kommende Københavnske letbane.

Opgaven er vundet med GPA som totalrådgiver. GPA varetager udover projektledelsen også arkitektopgaven med særligt fokus på tilpasning af berørte stationsområder og optimering af skift mellem forskellige transportformer, CMC-center og andre bygværker samt input til VVM-redegørelse om projektet.

Projektets lokation