Home


1 /
Landskab & Planlægning

Litauens Plads

I samarbejde med PARK, Sloth Møller og idrætskonsulent Ole Eliasen har Gottlieb Paludan Architects vundet opgaven med at forny Litauens Plads på Vesterbro i København.

Vores vision for Litauens Plads er at skabe en aktivitetsplads, der i særlig grad knytter sig til de omkringliggende institutioner samt bylivet i Saxogade. Pladsen skal understøtte uformelle og formelle aktiviteter i forhold til opgaver som især skolen og institutionerne har, og ligeledes understøtte visioner om medborgerskab og fællesskab i kvarteret. Pladsen skal rumme gode opholdsmuligheder for de lokale borgere, kunne anvendes til større arrangementer og indfri intentionerne med den allerede anlagte lommepark.

Visionsoplægget til Litauens Plads er udarbejdet på baggrund af en række byrumsmæssige og pædagogiske betragtninger. De består af en analyse af pladsens kontekst og rolle i byen set i forskellig skala. De består ligeledes af pædagogisk viden og erfaring om børn og unges anvendelse og brug af udearealer, herunder udformningen og karakteren af lege- og opholdselementer.

Konceptet for Litauens Plads bygger videre på pladsens forskellighed, og dyrker og iscenesætter det sammensatte. En øst-vestgående rytmisk inddeling af pladsen skaber 6 forskellige rum, der tilbyder forskellige funktioner, aktiviteter og opholdsmuligheder for en bred vifte af brugere. De 6 rum består af Kvarterspladsen, Aktivitetspladsen, Boldbanen, Terrasserne, Kulturhaven og Kirketorvet. Den samlede plads defineres af de traditionelle gaderum i Estlandsgade og Letlandsgade, der flankeres af en stringent trærække. Trærækken spænder ud mellem de to markante bygværker Oehlenschlægergade Skole og Gethsemane Kirke, som giver karakter og identitet til pladsen. Regnvand fra pladsen ledes til et eksisterende LAR-anlæg på den østlige del af Litauens Plads.

 

Projektets lokation