Home


1 /
Mobilitet & Transport

Lyngby Station

Som totalrådgiver på fornyelsen af Lyngby Station er Gottlieb Paludan Architects (GPA) en væsentlig aktør i byggeprocessen.

I slutningen af 1950’erne etablerede DSB en ny station i Lyngby og i forlængelse af denne etablerede Lyngby-Taarbæk Kommune omkring 20 butikker på de tilhørende arealer. DSB overtog det samlede areal i 2012 og ønskede i den forbindelse at afhænde butiksarealerne, samtidigt med at man planlagde en større renovering og ombygning af stationen.

Gottlieb Paludan Architects varetager som totalrådgiver disse arbejder, som fordeler sig på 3 etaper. Første etape omhandler ombygning og renovering af den midterste del af området herunder den primære adgang til station og perroner, arkaden mod Jernbanepladsen og butiksarealer. I den forbindelse har GPA også stået for en del af butiksindretningerne. I anden etape er der fokus på facadeudskiftning samt etablering af nedhængt lamelloft, skiltning og belysning samt ombygning af enkelte butikker i den østlige del af arealet. Sidste etape indeholder indretning af en ca. 2000m2 cykelparkeringskælder, adgangsveje og udvidelse af den eksisterende passage mod vest.

Fremadrettet forberedes en tunnel til ø-perronen når den kommende Letbane realiseres. For at sikre adgang, dagslys og visuel forbindelse åbnes der op i facaden og omkring terrænet mod perronen.

Projektets lokation