Home


1 /
Erhverv & Administration

Nordea ved Vesterport

Gottlieb Paludan Architects er gennemgående rådgiver for Nordea i forbindelse med løbende sammenlægninger og ombygninger herunder ombygning af Nordeas administrationskontor Vesterport, København. 

Kontorhuset Vesterport er opført i 1931-32 (Povl Bauman og Ole Falkentorp) et par år før Lyngby Rådhus, men med modernismen som fællesnævner. 

Projektet indeholder ombygning af eksisterende lejemål samt inddragelse af nabolejemål. Ydelserne inkluderer brugerinddragelse for fastlæggelse af brugernes behov såvel som ombygningens kvalitetsniveau. 

Gottlieb Paludan Architects har bistået med koordinering af byggearbejder, styring og koordinering af genhusning, deltagelse i byggemøder for varetagelse af bygherres interesser, kvalificering og kontrol af budgetter på baggrund af erfaringspriser og V&S prisbøger. Kvalitetsstyring af leverandøreres arbejde. Udbudsrådgivning i forbindelse med løst inventar og økonomistyring på bygherreleverancer. 

Gottlieb Paludan Architects har som tilsynsførende bygherrerådgiver været ansvarlig for den fulde proces samt bygherretilsynet under udførelsen. 

Projektets lokation