Home


1 /
Mobilitet & Transport

Nordhavn Station, Tilpasning til byudvikling

Gottlieb Paludan Architects forbereder Nordhavn Station til den fremtidige byudvikling.

Nordhavn Station bliver den primære forbindelse mellem Østerbro og det kommende Nordhavn. I den forbindelse ombygges og udvides stationen.

Nordhavn Station moderniseres og tilpasses nye trafikformer. Fokus er på cykelforbindelser og på at skabe et centralt omstigningssted med adgang til transport i tre niveauer: S-tog på en dæmning, busser og anden trafik i terræn samt metro under jorden.

Stationen ligger ved 'porten til Nordhavnen', en af de få steder med direkte forbindelse mellem Østerbro og Nordhavn. Stationsområdet bliver således et knudepunkt for infrastruktur, logistik og byliv. Pladsdannelser knytter sig til stationen på begge sider af banelinjen – dels en udvidelse og opgradering af det traditionelle gaderum i Østbanegade, dels et udgravet rum i banedæmningen ud mod Nordhavnen.

 

Opgaven omfatter:

• Arkitektonisk behandling af broer og tunneller

• Flow, bevægelsesmønstre og tryghed omkring stationen

• Forbedrede forhold for bløde trafikanter, herunder cykelparkering

• Adgangsveje, relationer og skift mellem transportformer

• Udformning og trafikafvikling i Østbanegade, Århusgade og Kalkbrænderihavnsgade

• Opgradering af perron, belægninger og udstyr

 

Projektets lokation