Home


1 /
Energi & Forsyning

Renseanlæg Lundtofte

Gottlieb Paludan Architects har siden starten af 1990´erne udført arkitektrådgivning for Renseanlæg Lundtofte i Lyngby-Taarbæk Kommune. I perioden er der gennemført adskillige bygningsarbejder og en bred vifte af myndighedsarbejde, der tager sit udgangspunkt i den særlige omstændighed, at renseanlægget er beliggende i et fredet område direkte til Mølleåens rekreative arealer med en rideskole og et eksklusivt villakvarter som de nærmeste naboer.

GPA har tegnet og projekteret administrationsbygning med laboratorier og omklædningsfaciliteter, værksteds- og garagebygninger, forbrændingsbygning, diverse tank- og silobyggerier, bygningsmæssig overdækning af bassiner samt udarbejdet planer for drift & vedligehold af bygningsmassen. GPA har desuden bidraget til eller stået for udarbejdelse af lokalplaner for området og udarbejdet skriftligt og visuelt materiale som grundlag for behandling af adskillige fredningssager i forbindelse med byggeprojekter på renseanlægget.

Aktuelt udbygges anlægget med henblik på at sikre og øge kapaciteten svarende til en yderligere belastning fra 25.000 personer. Desuden forbedres kvaliteten af vandrensningen, så Renseanlæg Lundtofte også i fremtiden kan overholde de skærpede miljøkrav.

Projektets lokation