Home


1 /
Mobilitet & Transport

Ryparken Station

Ryparken S-togsstation, et centralt knudepunkt på det Københavnske S-togsnet er blevet renoveret og opgraderet. Målet har været at skabe en mere overskuelig og tilgængelig station, der på bedste vis kan servicere den store mængde passagerer, som hver dag bruger stationen, hvad enten de ankommer på cykel, med bus eller skifter mellem de to S-togslinier, der krydser her.

Opgaven er løst ved at forenkle og rydde op i bygninger, materialer og funktioner– og i denne proces er de originale arkitektoniske kvaliteter blevet genskabt. Stationsbygningens funktioner er samlet i en ny vandrehal med enkle glasfacader mod forpladsen, som er blevet ryddet for sekundære bygninger og har fået en ny samlende chausséstensbelægning og 250 nye cykelparkeringspladser. Samtidig er de eksisterende brokonstruktioner blevet frilagt og renset og de højtliggende perronbygninger har fået ny facadebeklædning. 

Stationen fremstår således i dag som det travle trafikknudepunkt, den vitterlig er, med Lyngbyvejens trafik og de overliggende jernbanebroer, men også mere tilgængelig og overskuelig, med en ny, samlet forplads og forbedret cykelparkering.

Projektets lokation