Home


1 /
Bygherrerådgivning

SKAT, Flytning til nyt domicil

Gottlieb Paludan Architects fungerer som lejerrådgiver for SKAT i København.

SKAT har et ønske om at samle medarbejderne i København i et fleksibelt hus, der understøtter samarbejde på tværs og muliggør organisationsændringer over tid. Med sin nuværende placering har SKAT afdelinger fordelt på flere adresser i København. Dette er uhensigtsmæssigt både af hensyn til intern logistik, samarbejdsforhold og økonomi. Som følge heraf er SKAT på udkig efter lokaler, som kan danne en ny samlet ramme for SKAT København.

GPA har i samarbejde med Rambøll og Alexandra Instituttet/New Ways of Working Lab, udarbejdet kravspecifikation for SKATs nye domicil. I denne forbindelse har GPA faciliteret en brugerproces indeholdende oplæg på medarbejderseminar, visionsworkshop, referenceworkshops, studieture mv. med henblik på at indsamle og sammenstemme krav og ønsker fra SKATs forskellige afdelinger og særlige ressourcepersoner og indarbejde disse i en kravspecifikation for det nye domicil. 

Derudover bistår GPA SKAT og Bygningsstyrelsen i vurderinger af indkomne mulige lejemål ud fra fastlagte kriterier.

 

Projektets lokation