Home


1 /
Landskab & Planlægning

Solrødgård Klima- og Miljøpark

I samarbejde med Sloth Møller, Krüger og Orbicon står Gottlieb Paludan Architects for udviklingen af helhedsplanen for Solrødgård Klima- og Miljøpark.

Projektet udføres for Hillerød Forsyning og indeholder et nyt domicil for forsyningsselskabet, renseanlæg, genbrugsplads, geotermi samt en række demonstrationsparceller.

Ambitionen med anlægget er at skabe synergi mellem funktionerne og synliggøre det energikredsløb, som er grundlæggende for vores samfund og vores hverdag. Det vil være muligt for besøgende at komme tæt på de forskellige forsyningsfunktioner og udforske processer som vandrensning og grøn energiproduktion på nærmeste hold.

Anlægget placeres i Hillerøds sydvestlige del og tager udgangspunkt i områdets landskabelige kvaliteter og grundens topografi. Fra områdets kant leder jordvolde, regnvandsgrøfter og hegn i grønne kiler mod områdets nye centrale å-landskab med åer og våde enge. Regnvand ledes via vandløb til grundens laveste sted som en del af områdets hydrologiske egenart. Det nye vådområde etableres med grundlag i Slåenbækken og Havelse å, som ved større regnmængder udvider sig til en temporær sø. Søen er modtager regnvand fra parken, men er, ved ekstrem nedbør, også i stand til at modtage overfladevand fra omkringliggende områder.

 

Fotos: Hillerød Forsyning

Projektets lokation