Home


1 /
Energi & Forsyning

Spidslastcentral KLC2, Kastrup Lufthavn

CTR A/S ønskede en spids- og reservelastcentral til at forsyne Tårnby Kommune og Københavns Lufthavn i tilfælde af fjernvarmenedbrud eller ekstrem kulde.

Kedelhallen KLC2 er formgivet ud fra bevidstheden om, at flypassagerer hver dag ser bygningen oppefra. Derfor er hallens særkende tagets karakteristiske form. Om dagen opleves tag og skorstene som geometriske former, mens den om aftenen fremstår som en åben hule, med et varmt oplyst indre. Bag kedelhallen er en tankgård skåret ud i bakken. De tre tanke omfatter dels en varmtvandstank på 160 m3, dels to olietanke på hver 180 m3.

Tagets bakke, som er bygningens væsentligste træk, er dels en jordvold, dels et bevokset tag. Begge dele er belagt med et vækstlag, der er så tyndt, at det med mellemrum udtørrer fuldstændigt. Det betyder dårlige levevilkår for ukrudt og større planter, mens det ikke påvirker de plantede sukkulenter og mosser. Således bevarer bakken sit udtryk uden at vokse til med rødder der kan skade de underliggende tagmembraner.

Bygningen ligger i et område, hvor der i fremtiden planlægges flere byggerier med tilknytning til lufthavnen. Valget har været at lave et neutralt og elegant anlæg, som ikke skal diktere en stil for fremtiden, men er tilpasset området og de store støjvolde.

Projektets lokation