Home


1 /
Energi & Forsyning

Värtaverket, Biomassefyret Kraftvarmeværk

I udkanten af Stockholm opfører Fortum AB Sveriges største biomassefyrede kraftværk. Værket er en udvidelse af det allerede eksisterende Värtaverket.

Omgivelserne ved Värtaverket er domineret af industri-, kontor- og rekreative områder. Den store udvidelse skal tage hensyn til naboer og respektere en beplantning af fredede egetræer samt områdets funktion som fauna-passage mellem de nordlige og sydlige dele af Djurgården.

Hensynene betyder blandt andet, at man har måttet finde alternativer til brændsel-transport med lastbiler. En del af anlægget placeres derfor under terræn og brændsel føres til anlægget gennem tunneler, direkte fra den nærliggende havn, Värtahamnen.

Den del af værket, som ligger over jorden, indbygges i en velisoleret og lyddæmpende facade, som er konstruktivt, funktionelt og økonomisk optimeret. Facaden indhylles i kurvede teglelementer. Beklædningsmaterialet refererer til de gamle industribygninger i området – som har høj arkitektonisk værdi – og teglen giver det store, tekniske anlæg en varm, rødlig glød. Teglelementerne fungerer som lodrette lameller, der dækker anlæggets ydre og tillader fleksibilitet og foranderlighed i placeringen af de nødvendige åbninger i den bagvedliggende klimaskærm.

 

Värtaverket er designet i et samarbejde med den svenske arkitektvirksomhed Urban Design.

Projektets lokation