Home

Speciale

Regnvandshåndtering

Skybrud er blevet et tilbagevendende fænomen, og håndteringen af store mængder regnvand er et grundlæggende vilkår i den moderne by. En traditionel løsning består i at udvide det eksisterende kloaknet, men lokal afledning af regnvandet (LAR) er en anden metode med mange fordele. Lokal afledning kan blandt andet bidrage med æstetiske kvaliteter, herunder begrønning af byrummet og oprettelse af regnvandsbassiner, som også kan bruges rekreativt. Dermed bortledes vandet ikke blot, men kan blive et omdrejningspunkt for oplevelser i byen.

Hos Gottlieb Paludan Architects arbejder vi med regnvandshåndtering i både stor og mindre skala. Vores erfaringer omfatter blandt andet udformning, bearbejdning og pleje af større landskaber og landskabsstrukturer, der kan modstå stormflod og optage regnvand fra store oplande. Vi har desuden erfaring med lokal afledning af regnvand i nærmiljøer og udearealer ved boligbebyggelser og erhvervsbyggerier.

Vores regnvandsløsninger udvikles med udgangspunkt i den nyeste viden på området. Vi har en ph.d. stipendiat ansat til at udvikle regnvandsløsninger med de højeste tekniske, æstetiske og oplevelsesmæssige kvaliteter. Endvidere deltager vi i netværket ”Vand i byer - klimatilpasning og innovation”, som er et nationalt partnerskab, der samler videns-institutioner, offentlige myndigheder og private aktører. Vores rådgivning indenfor regnvandshåndtering og LAR-løsninger er således baseret på vores lange erfaring og en målrettet forskningsindsats.

Kontakt

  • Team Leader
  • Landscape Architect
Tif
+45 4171 8298

Læs om vores andre specialer